Våra Diamanter

HÖGKVALITATIVA DIAMANTER

Vi vill att våra diamanter ska reflektera den höga kvalité som ligger bakom vårt hantverk. Därför är vår diamantkvalité över industri-standard. Alla ska ha också ha råd med exceptionella diamanter – vilket är anledningen till att våra priser inte är högre jämfört med de flesta juvelerarna, trots att vår kvalité är det.

Färg

Diamantens färg

När man pratar om vita diamanter så menar man egentligen färglösa diamanter. Det mest sällsynta en är diamant som inte har någon färg eller underton av färg och klassificeringen går från D ned till Z i alfabetisk ordning.

A.P. Shaps kvalitéstandard i färg är D-E (River)

Klarhet

Vad är klarhet hos en diamant?

Diamanter har ofta inre och/eller yttre inneslutningar som gör att de inte är helt perfekta. En diamant klassificeras utifrån antal inneslutningar, hur de är placerade, typ av inneslutning och hur stora de är. En diamant som är helt fri från inneslutningar kallas Flawless.

A.P. Shaps arbetar endast med diamanter som är graderade Flawless – VS

Slipning, Symmetri och Polering

Vad betyder triple excellent?

Endast en kombination av perfekta proportioner, symmetri och polering kommer ge maximal briljans till diamanten. När en diamant graderas Excellent i både polering, symmetri och polering kallas det triple excellent.

A.P. Shaps arbetar endast med diamanter som är graderade Excellent i slipning, polering och symmetri. Vilket är den högsta och mest eftertraktade graderingen.

Fluorescence

Vad är fluorescence?

Fluorescence är utsläppet av synligt ljus som skapas när ett objekt (diamant) utsätts för ultraviolett ljus. 35% av alla diamanter uppvisar en viss grad av fluorescence. Ingen (none) fluorescence är det mest önskvärda i en diamant.

A.P. Shaps certifierade diamanter (över 0.30 carat) har none fluorescence.

Lyster

Lyster graderas inte på diamantcertifikatet och kan därför endast ses och avgöras av en erfaren gemmolog eller diamantgraderare som har diamanten fysiskt framför sig. Även om lyster inte klassificeras så har det en väldigt stor effekt på priset. Excellent lyster ger diamanten skärpa och krispighet vilket är önskvärt.

A.P. Shaps använder enbart diamanter med excellent lyster.

Etiska diamanter

Läs mer om Kimberley-processen