De 4 C:na

DIAMANTKVALITÉ

Varje diamant är unik och har specifika karaktärsdrag som bestämmer stenens värde. För att fastställa en diamants värde används värdefaktorerna ’De 4 C:na’ – Carat (vikt), Clarity (klarhet), Color (färg) och Cut (slipning)

Carat

Vad betyder Carat?

Ädelstenars vikt, och därmed även diamanters uttrycks i carat. Värdet på en diamant ökar oftast med carat-vikten då större diamanter är mer sällsynt än mindre. En diamant på 1.00 carat är därmed vanligtvis mer värdefull än fyra stycken 0,25 carats diamanter av samma kvalitet.

Color

Diamantens färg

Det finns diamanter i alla nyanser, men de flesta diamanter med ädelstenskvalitet varierar från färglösa till svagt gula, bruna eller grå. Länge ansågs den perfekta diamanten vara helt färglös och detta är även det vanligaste för bland annat förlovningsringar. Diamanter kan även ha andra färger som rosa, röd, orange, blå eller grön.

Clarity

Vad innebär klarhet hos en diamant?

Klarheten beskriver hur ren diamanten är. Diamanter har ofta inre och/eller yttre inneslutningar som gör att de inte är helt perfekta. En diamant klassificeras utifrån antal inneslutningar, hur de är placerade, typ av inneslutning och hur stora de är.

Vanliga inneslutningar i en diamant utgörs av orenheter som grafit, kristaller och klyvningar i kristallen. De viktigaste inneslutningarna hos diamanten är det som avgör diamantens klarhet. En diamant som har många inneslutningar är av naturen mer känslig än en felfri sten. Ju fler inneslutningar som förekommer desto svårare blir det även för ljuset att studsa igenom diamanten och reflektera önskat skimmer och lyster.

Cut

Hur påverkar slipningen en diamant?

Diamantens färg och klarhet reflekterar dess egenskaper. När man värderar slipningen är det inte diamantens egenskaper som bedöms utan diamantsliparens yrkesskicklighet. Maximal briljans uppkommer genom en kombination av perfekta proportioner, symmetri och yta. Ur det perspektivet är slipningen viktigare för diamantens utseende än de andra C:na.

En diamant från A.P. Shaps har generellt standardnivån Excellent avseende slipning, yta och symmetri vilket är den högsta och mest eftertraktade nivån.

Read more
Slipningen anses viktigare för diamantens utseende än de andra C:na. En diamant av hög kvalitet (D/Flawless) som har sämre proportioner upplevs som mindre attraktiv än en perfekt slipad diamant med lägre färg och klarhet.

Gradingssystem:
Excellent – Very Good – Good – Fair – Poor

Vanliga frågor

Vilket 'C' är det viktigaste?

A.P. Shaps anser att Slipningen (Cut) är den viktigaste faktorn att fokusera på när du väljer diamant. Slipningen ser till att diamanten har den briljans som efterfrågas. Medan färg är en personlig preferens, och Klarhet är något som går hand i hand med hur bra syn man har, så är briljans och lyster något som fångas upp och syns hos alla människor oavsett kunskapsnivå.

Vi anser dock att det gäller att hitta en bra balans mellan färg och klarhet för att få en attraktiv diamant.

Hur kan två diamanter med samma 4 C:n ha olika pris?

ör att få en helt korrekt bild av diamanter, så är det fler faktorer än de klassiska 4C:na som man behöver ha koll på. Dessa faktorer påverkar diamantens visuella utseende extremt mycket och är minst lika viktiga som färg, klarhet och slipning. De påverkar även priset väldigt mycket, vilket är anledningen till att två diamanter med samma 4C:n kan ha olika pris.

Dessa faktorer är polering, symmetri, fluorescens, lyster och bowtie-effekt. 

Hur mycket påverkar klarheten diamantens utseende?

En diamant med låg klarhetsgradering har flera större inneslutningar, något som syns med det blotta ögat även för en person utan större erfarenhet eller kunskap. Inneslutningar låter heller inte ljuset passera korrekt i diamanten, och samma briljans uppnås ej jämfört med en diamant med mindre inneslutningar. Detta gäller även för diamanter som klassas som ’eye-clean’

Vad är er kvalitetsstandard?

Vi använder oss främst utav diamanter som är graderade D-E i färg, VS1 i klarhet och Excellent i Slipning, Polering, Symmetri, Lyster och None Fluorescens.

Kan man köpa en diamant av er som är utanför er kvalitetsstandard?

Ja. Vi låter våra kunder välja den kvalité som passar dom bäst, dock med vissa begränsningar då vi önskar att samtliga smycken gjorda av oss ska nå en viss kvalitetsstandard. 

Ni kan välja färg (D-H), klarhet flawless-VS2) och Fluorescens (none-medium)

Är det viktigt att diamanten har ett certifikat från ett specifikt institute?

Det är viktigt att diamanten du köper har ett certifikat som verifierar storlek och kvalité. GIA (Gemmological Institute of America) är välkända inom industrin för att vara striktast i sin gradering, vilket är anledningen till att A.P. Shaps endast säljer diamanter med GIA certifikat. Alla diamanter sålda av A.P. Shaps över 0.30 carat har GIA Certifikat.

Etiska diamanter

Läs mer om Kimberley-processen