De 4 C:na

Varje diamant är unik och speciella karaktärsdrag bestämmer stenens värde. För att fastställa en diamants värde används olika värdefaktorer, så kallat de 4 C:na – Carat (vikt), Clarity (klarhet), Color (färg) och Cut (slipning). Dessa värdefaktorer är universella inom diamantindustrin. För att ett korrekt värde i diamanten ska kunna fastställas måste dock andra värdefaktorer tas med i beräkningen, läs mer under Beyond The 4C:s.

Carat

Vad betyder carat?

Ädelstenars vikt, och därmed även diamanters, uttrycks i carat. 1.00 carat = 0.20gram.

En carat är uppdelad i ’100 points’. Om en diamants vikt ligger över en carat uttrycks detta vanligtvis i carat, medan diamanter med en vikt under en carat ofta definieras i points (T.ex 0.80carat är 80points, 0.50carat är 50points). Värdet på en diamant ökar med carat-storlek då större diamanter är betydligt mer sällsynta än mindre. En diamant på 1.00 carat är därmed mer värdefull än fyra 0,25 carats diamanter av samma kvalitet.

Carat

Vad betyder carat?

Ädelstenars vikt, och därmed även diamanters, uttrycks i carat. 1.00 carat = 0.20gram.

En carat är uppdelad i ’100 points’. Om en diamants vikt ligger över en carat uttrycks detta vanligtvis i carat, medan diamanter med en vikt under en carat ofta definieras i points (T.ex 0.80 carat är 80points, 0.50 carat är 50points). Värdet på en diamant ökar med carat-storlek då större diamanter är betydligt mer sällsynta än mindre. En diamant på 1.00 carat är därmed mer värdefull än fyra 0,25 carats diamanter av samma kvalitet.

Color

Diamantens färg

Det finns diamanter i alla färger och nyanser, men de flesta diamanter med ädelstenskvalitet varierar från färglösa till svagt gula, bruna eller grå. Länge ansågs den perfekta diamanten vara helt färglös. Standardfärgen i Sverige på diamantsmycken är F-H.

A.P. Shaps använder sig av diamanter med färgen D-E.

Color

Diamantens färg

Det finns diamanter i alla färger och nyanser, men de flesta diamanter med ädelstenskvalitet varierar från färglösa till svagt gula, bruna eller grå. Länge ansågs den perfekta diamanten vara helt färglös. Standardfärgen i Sverige på diamantsmycken är F-H.

A.P. Shaps använder sig av diamanter med färgen D-E.

Clarity

Vad är klarhet hos en diamant?

Diamanter har ofta inre och/eller yttre inneslutningar som gör att de inte är helt perfekta. En diamant klassificeras utifrån antal inneslutningar, hur de är placerade, typ av inneslutning och hur stora de är.

Vanliga inneslutningar i en diamant utgörs av orenheter som grafit, kristaller eller sprickor i diamantkristallen. En diamant som har många inneslutningar är av naturen mer känslig än en felfri sten. Ju fler inneslutningar som förekommer desto svårare blir det även för ljuset att studsa igenom diamanten och reflektera den önskade briljansen, vilket påverkar hur diamanten ter sig för blotta ögat. Den svenska standarden för smycken är VS2-SI2

A.P. Shaps använder sig utav diamanter med klarheten FL-VS1

Clarity

Vad är klarhet hos en diamant?

Diamanter har ofta inre och/eller yttre inneslutningar som gör att de inte är helt perfekta. En diamant klassificeras utifrån antal inneslutningar, hur de är placerade, typ av inneslutning och hur stora de är.

Vanliga inneslutningar i en diamant utgörs av orenheter som grafit, kristaller eller sprickor i diamantkristallen. En diamant som har många inneslutningar är av naturen mer känslig än en felfri sten. Ju fler inneslutningar som förekommer desto svårare blir det även för ljuset att studsa igenom diamanten och reflektera den önskade briljansen, vilket påverkar hur diamanten ter sig för blotta ögat. Den svenska standarden för smycken är VS2-SI2

A.P. Shaps använder sig utav diamanter med klarheten FL-VS1

Cut

Vad innebär diamantslipning?

Diamantens färg och klarhet reflekterar dess medfödda egenskaper. När man värderar slipningen är det inte diamantens egenskaper som bedöms utan diamantsliparens yrkesskicklighet. Maximal briljans uppkommer genom en kombination av perfekta proportioner, symmetri och yttre polering. Ur det perspektivet är slipningen viktigare för diamantens utseende än de andra C:na.

En diamant av exceptionell kvalitet (D/Flawless) som har sämre slipning upplevs mindre attraktiv än en perfekt slipad diamant med lägre färg och klarhet.

En diamant från A.P. Shaps har standardnivån Excellent avseende slipning, symmetri och polering vilket är den högsta och mest eftertraktade graderingen.

Graderings system
Excellent – Very Good – Good – Fair – Poor

Cut

Vad innebär diamantslipning?

Diamantens färg och klarhet reflekterar dess medfödda egenskaper. När man värderar slipningen är det inte diamantens egenskaper som bedöms utan diamantsliparens yrkesskicklighet. Maximal briljans uppkommer genom en kombination av perfekta proportioner, symmetri och yttre polering. Ur det perspektivet är slipningen viktigare för diamantens utseende än de andra C:na.

En diamant av exceptionell kvalitet (D/Flawless) som har sämre slipning upplevs mindre attraktiv än en perfekt slipad diamant med lägre färg och klarhet.

En diamant från A.P. Shaps har standardnivån Excellent avseende slipning, symmetri och polering vilket är den högsta och mest eftertraktade graderingen.

Graderings system
Excellent – Very Good – Good – Fair – Poor

Vårt löfte

När du köper en diamant från A.P. Shaps vill vi ge dig en personlig och speciell upplevelse. Vår affärsmodell och vision är enkel: Kundens behov och preferenser kommer alltid i första hand, och vi strävar efter att göra ditt köp till en rolig och enkel process. Alla våra diamanter är naturliga och konfliktfria. Om diamanten väger 0,3 carat eller mer medföljer ett GIA-certifikat (Gemological Institute of America) som intygar diamantens egenskaper och kvalitet. Du får även ett A.P. Shaps certifikat på alla smycken ifrån oss som verifierar ovanstående.