Inneslutningar i diamanter

Nästan alla diamanter har inneslutningar/orenheter som kan påverka stenens klarhet. Inre inneslutningar (inneslutningar inuti diamanten) har uppstått under diamantkristallens tillväxt för miljarder år sedan. Brister eller fläckar (på diamantens yta) orsakas ofta av hantverkaren som har bearbetat stenen under slipnings- eller poleringsprocessen. I vissa fall uppstår även yttre fel när diamanten hanteras av diamanthandlare eller juvelerare. Diamantens renhet graderar under Klarhet/Clarity på diamantcertifikatet.

Priset på en diamant påverkas av hur mycket inneslutningar en diamant har, samt vilka typer av inneslutningar som finns. En del inneslutningar är mer synliga för ögat än andra, och en del kan till och med påverka stenens hållbarhet. Det är därför viktigt att veta vilka typer av inneslutningar din diamant har. Inneslutningarnas karakteristik nämns alltid i GIA-certifikatet.

PIN POINT

Pinpoint-inneslutningen är den minsta typen av inneslutning i en diamant och ser nästan ut som en liten prick. Det är vanligtvis en kristall och kan definieras som liten bit damm i stenen. Pinpoint inneslutningen är den vänligaste typen av inneslutningar eftersom den liten och osynlig till det nakna ögat.

GIA Plotting symbol on Certificate

PIN POINT

Pinpoint-inneslutningen är den minsta typen av inneslutning i en diamant och ser nästan ut som en liten prick. Det är vanligtvis en kristall och kan definieras som liten bit damm i stenen. Pinpoint inneslutningen är den vänligaste typen av inneslutningar eftersom den liten och osynlig till det nakna ögat.

CLOUD

Ett kluster av pinpoint inneslutningar. Om klustret är litet är det oftast en harmlös inneslutning, men ett större kluster kan påverka stenens utseende och ge en mjölkighet till stenen. Tala med oss för att ta reda på om din diamant innehåller en cloud-inneslutning, och hur det påverkar din diamant.

CLOUD

Ett kluster av pinpoint inneslutningar. Om klustret är litet är det oftast en harmlös inneslutning, men ett större kluster kan påverka stenens utseende och ge en mjölkighet till stenen. Tala med oss för att ta reda på om din diamant innehåller en cloud-inneslutning, och hur det påverkar din diamant.

GIA Plotting symbol on Certificate

NEEDLE

En lång och tunn nålformad inneslutning som vanligtvis är vit eller genomskinlig och synlig vid 10x förstoring. Om inneslutningen är stor kan det dock ses med det nakna ögat.

GIA Plotting symbol on Certificate

NEEDLE

En lång och tunn nålformad inneslutning som vanligtvis är vit eller genomskinlig och synlig vid 10x förstoring. Om inneslutningen är stor kan det dock ses med det nakna ögat.

CRYSTAL

En av de vanligast förekommande inneslutningarna. Denna typ av inneslutning kan både vara väldigt synlig och mindre synlig. Inneslutningen är oftast vit (mindre synlig) eller svart (mer synlig). Svarta kristallinneslutningar utgörs ofta av icke-kristalliserat kol, dvs. grafit. Priset kan variera avsevärt om diamanten innehåller kristallinneslutningar, beroende på dess placering, storlek och kontrast.

CRYSTAL

En av de vanligast förekommande inneslutningarna. Denna typ av inneslutning kan både vara väldigt synlig och mindre synlig. Inneslutningen är oftast vit (mindre synlig) eller svart (mer synlig). Svarta kristallinneslutningar utgörs ofta av icke-kristalliserat kol, dvs. grafit. Priset kan variera avsevärt om diamanten innehåller kristallinneslutningar, beroende på dess placering, storlek och kontrast.

GIA Plotting symbol on Certificate

FEATHER/CLEAVAGE

En klyvningsspricka inuti diamanten. Denna typ av inneslutning betraktas ofta som dålig eftersom det påverkar diamantens hållbarhet om den ligger nära eller på diamantens yta. Detta gäller särskilt om diamanten av misstag utsätts för högt tryck på exakt den punkten där klyvningen ligger (till exempel om diamanten faller ner på en hård yta). Denna typ av inneslutning behöver dock inte vara dålig om den ligger djupt inne i diamanten.

GIA Plotting symbol on Certificate

FEATHER/CLEAVAGE

En klyvningsspricka inuti diamanten. Denna typ av inneslutning betraktas ofta som dålig eftersom det påverkar diamantens hållbarhet om den ligger nära eller på diamantens yta. Detta gäller särskilt om diamanten av misstag utsätts för högt tryck på exakt den punkten där klyvningen ligger (till exempel om diamanten faller ner på en hård yta). Denna typ av inneslutning behöver dock inte vara dålig om den ligger djupt inne i diamanten.

BEARDED GIRDLE

Rondistfransar uppstår när stenen slipas. De kan även uppstå vid efterhanteringen av diamanten om diamanter skrapas mot varandra.

BEARDED GIRDLE

Rondistfransar uppstår när stenen slipas. De kan även uppstå vid efterhanteringen av diamanten om diamanter skrapas mot varandra.

GIA Plotting symbol on Certificate

SCRATCH

En diamant kan endast repas av en annan diamant. Repning kan ske om flera diamanter har legat bredvid varandra i en påse och det uppkommer oftast under hanteringsprocessen av diamond dealers och juvelerare.

GIA Plotting symbol on Certificate

SCRATCH

En diamant kan endast repas av en annan diamant. Repning kan ske om flera diamanter har legat bredvid varandra i en påse och det uppkommer oftast under hanteringsprocessen av diamond dealers och juvelerare.

ABRADED FACET EDGES

Denna typ av inneslutning uppstår vanligen på mindre diamanter som förvaras tillsammans i påsar.

ABRADED FACET EDGES

Denna typ av inneslutning uppstår vanligen på mindre diamanter som förvaras tillsammans i påsar.

GIA Plotting symbol on Certificate

POLISHING LINES

Som namnet antyder uppstår poleringslinjer under poleringsprocessen. Dessa linjer förekommer ofta på diamanter som redan har en sämre slipning eller låg klarhet, och de uppkommer oftast för att poleraren inte prioriterar att lägga tid på en diamant som inte betingar ett högt värde.

GIA Plotting symbol on Certificate

POLISHING LINES

Som namnet antyder uppstår poleringslinjer under poleringsprocessen. Dessa linjer förekommer ofta på diamanter som redan har en sämre slipning eller låg klarhet, och de uppkommer oftast för att poleraren inte prioriterar att lägga tid på en diamant som inte betingar ett högt värde.

EXTRA FACET

Diamantsliparen har av någon anledning skapat en extra fasett på diamanten. Detta görs ofta för att avlägsna håligheter eller naturliga inneslutningar.

EXTRA FACET

Diamantsliparen har av någon anledning skapat en extra fasett på diamanten. Detta görs ofta för att avlägsna håligheter eller naturliga inneslutningar.

GIA Plotting symbol on Certificate

NATURAL

Naturals tyder på att en liten del av rådiamanten finns kvar. Den vanligaste orsaken till detta är att spara caratvikt (vanligt för diamanter som är 1.00 carat eller 1.01 carat). I sådana fall väljer diamantsliparen att behålla en del av rådiamanten, på grund utav att det finns en risk att diamanten tappar vikt om man slipar bort den – en viktminskning som avsevärt kan reducerar stenens värde (t.ex om diamanten blir 0.98ct eller 0.99ct istället än 1.00ct).

GIA Plotting symbol on Certificate

NATURAL

Naturals tyder på att en liten del av rådiamanten finns kvar. Den vanligaste orsaken till detta är att spara caratvikt (vanligt för diamanter som är 1.00 carat eller 1.01 carat). I sådana fall väljer diamantsliparen att behålla en del av rådiamanten, på grund utav att det finns en risk att diamanten tappar vikt om man slipar bort den – en viktminskning som avsevärt kan reducerar stenens värde (t.ex om diamanten blir 0.98ct eller 0.99ct istället än 1.00ct).

Vårt löfte

När du köper en diamant hos A.P. Shaps vill vi erbjuda en enkel och rolig upplevelse. Kundens personliga behov och preferenser kommer alltid först och vi vill göra det bekvämt för dig att köpa din diamant. Alla våra diamanter är naturliga och konfliktfria. Vi arbetar endast med diamanter där inneslutningarna inte påverkar hållbarheten på stenen och där du garanterat inte kan se några inneslutningar med det nakna ögat.