Färgade Diamanter

Diamanter finns i regnbågens alla färger. Dess färger orsakas oftast av spårämnen i kristallstrukturen. Naturligt färgade diamanter är mycket mer sällsynta än vita diamanter, speciellt i kombination med hög klarhet och carat-vikt. Det är vanligt inom diamant och smyckeindustrin att man strålbehandlar diamanter för att få en önskad färg, detta sänker dock diamantens värde avsevärt. Det är därför viktigt att man som kund frågar om eventuella behandlingar om man ska köpa en färgad diamant. 

Alla färgade diamanter förutom svarta diamanter från A.P. Shaps är 100 % naturliga och obehandlade.

Rosa Diamanter

Rosa diamanter är mycket sällsynta. 90 % av världens naturligt rosa diamanter utvanns ifrån en enda gruva, Argyle gruvan i Australien. Denna gruva stängde sin produktion 2020 och efterfrågan på dessa diamanter har nu blivit skyhögt.

Rosa diamanter får inte sin färg av spårämnen i kristallen, utan precis som röda diamanter får de sin färg på grund av en strukturell avvikelse som kallas ‘plastisk deformation’. Denna uppstår när diamantens kristalluppbyggnad och bindningarna mellan atomerna vrids under inflytande av extrem hetta och tryck. Detta gör att en viss våglängd inom spektrumet absorberas, och den färg vi uppfattar som rosa eller mer intensivt röd uppstår.

Rosa Diamanter

Rosa diamanter är mycket sällsynta. 90 % av världens naturligt rosa diamanter utvanns ifrån en enda gruva, Argyle gruvan i Australien. Denna gruva stängde sin produktion 2020 och efterfrågan på dessa diamanter har nu blivit skyhögt.

Rosa diamanter får inte sin färg av spårämnen i kristallen, utan precis som röda diamanter får de sin färg på grund av en strukturell avvikelse som kallas ‘plastisk deformation’. Denna uppstår när diamantens kristalluppbyggnad och bindningarna mellan atomerna vrids under inflytande av extrem hetta och tryck. Detta gör att en viss våglängd inom spektrumet absorberas, och den färg vi uppfattar som rosa eller mer intensivt röd uppstår.

Blå Diamanter

Blå diamanter tillhör de mest sällsynta och exklusiva naturliga diamanterna.

De får sin färg av spårämnet bor, ett ämne som är väldigt ovanligt i ren form. Koncentrationen av bormolekyler i diamantens kristalluppbyggnad påverkar nyans och mättnad. Blå diamanter uppstår på större djup än andra diamanter, där just ämnet bor existerar. Då diamanter väldigt sällan skapas så här långt ner i jorden, blir blå diamanter extremt sällsynta. Blå diamanter utgör mindre än 0,0001 procent av världens diamanter.

Blå Diamanter

Blå diamanter tillhör de mest sällsynta och exklusiva naturliga diamanterna.

De får sin färg av spårämnet bor, ett ämne som är väldigt ovanligt i ren form. Koncentrationen av bormolekyler i diamantens kristalluppbyggnad påverkar nyans och mättnad. Blå diamanter uppstår på större djup än andra diamanter, där just ämnet bor existerar. Då diamanter väldigt sällan skapas så här långt ner i jorden, blir blå diamanter extremt sällsynta. Blå diamanter utgör mindre än 0,0001 procent av världens diamanter.

Gula Diamanter

Gula diamanter utgör en egen färgfamilj och förekommer ofta i övertoner av brunt, grönt och orange. 

Färgen orsakas av spårämnet kväve som är väldigt förekommande även i ’vita diamanter’. Den eftertraktade gula färgen skapas beroende på koncentrationen och grupperingen av kväveatomerna i atomstrukturen. Viktigt att komma ihåg, är att fancy-gula diamanter inte ska förväxlas med ‘gulaktiga’ diamanter (i färgskalan D-Z). Färgen ska vara klart gul för att klassificeras som en Gul Diamant.

Gula Diamanter

Gula diamanter utgör en egen färgfamilj och förekommer ofta i övertoner av brunt, grönt och orange. 

Färgen orsakas av spårämnet kväve som är väldigt förekommande även i ’vita diamanter’. Den eftertraktade gula färgen skapas beroende på koncentrationen och grupperingen av kväveatomerna i atomstrukturen. Viktigt att komma ihåg, är att fancy-gula diamanter inte ska förväxlas med ‘gulaktiga’ diamanter (i färgskalan D-Z). Färgen ska vara klart gul för att klassificeras som en Gul Diamant.

Gröna Diamanter

Gröna diamanter är mycket sällsynta och betingar därför ett högt pris. Färgen varierar från ljust mintgrön till klart skogsgrön.

Alla andra färgade diamanter får sin färg djupt nere i jordskorpan under påverkan av högt tryck och temperatur, ofta med hjälp av gästatomer. Gröna diamanter är unika på så sätt att färgen uppkommer först när de nått jordytan och befinner sig nära naturligt förekommande strålning. Strålningen är de som skapar den gröna färgen.

Gröna Diamanter

Gröna diamanter är mycket sällsynta och betingar därför ett högt pris. Färgen varierar från ljust mintgrön till klart skogsgrön.

Alla andra färgade diamanter får sin färg djupt nere i jordskorpan under påverkan av högt tryck och temperatur, ofta med hjälp av gästatomer. Gröna diamanter är unika på så sätt att färgen uppkommer först när de nått jordytan och befinner sig nära naturligt förekommande strålning. Strålningen är de som skapar den gröna färgen.

Bruna Diamanter

Bruna diamanter är den vanligaste färgvariationen hos naturliga diamanter och förekommer i många olika nyanser och mättnad, ofta med gula övertoner.

Den bruna färgen som skapar mindre skimmer gör dem mindre åtråvärda som ädelstenar.  Förbättrad marknadsföring har dock gjort att bruna diamanter numera värderas som exklusiva ädelstenar, och de kallas även för choklad diamanter eller champagne diamanter.

Bruna Diamanter

Bruna diamanter är den vanligaste färgvariationen hos naturliga diamanter och förekommer i många olika nyanser och mättnad, ofta med gula övertoner.

Den bruna färgen som skapar mindre skimmer gör dem mindre åtråvärda som ädelstenar.  Förbättrad marknadsföring har dock gjort att bruna diamanter numera värderas som exklusiva ädelstenar, och de kallas även för choklad diamanter eller champagne diamanter.

Black Diamonds

Svarta diamanter är en oren form av polykristallin diamant – den består av diamant, grafit och amorft kol – och får sin färg från icke-kristalliserade kolinneslutningar (grafit).

Diamanterna värmebehandlas för att förstärka färgen och skapa en solid svart färg som går igenom hela stenen. Behandlingen är permanent.

En sådan behandling är endast möjlig med diamanter som har ett stort antal inneslutningar (svag kemisk bindning).

Black Diamonds

Svarta diamanter är en oren form av polykristallin diamant – den består av diamant, grafit och amorft kol – och får sin färg från icke-kristalliserade kolinneslutningar (grafit).

Diamanterna värmebehandlas för att förstärka färgen och skapa en solid svart färg som går igenom hela stenen. Behandlingen är permanent.

En sådan behandling är endast möjlig med diamanter som har ett stort antal inneslutningar (svag kemisk bindning).

Har du några frågor gällande färgade diamanter?

BOOK AN APPOINTMENT