Diamanters ursprung

Dagens diamanter skapades i jordens övre mantellager för ungefär 2,5 miljarder år sedan, 150-200 km under jordskorpan och vid en temperatur på ca 1300°C och ett tryck på 45-60 kilobar. Diamantkristallerna bildas därmed i den övre mantelns flytande stenmassa. Det krävs vulkanisk aktivitet för att diamanter ska trängas upp till jordytan. Kimberlit och lamproit är de enda transportmaterial som kan lyfta upp diamant till jordytan.

Magma som innehåller diamanter rör sig mot jordytan längs existerande sprickor och skrevor i jordskorpan. Vid ett djup som är mindre än 2 km orsakas det en tryckskillnad och en enorm explosion blir till. Explosionen gör att en stor krater fylld av kimberlit uppstår och gruvverksamhet kan påbörjas för att utvinna diamanter ur kimberliten. Även om de flesta diamanter idag utvinns från diamantgruvor, så innebär det inte att man endast hittar diamant i kimberlitrör; diamanter kan även hittas i t.ex. sanddynerna längs Namibias kust.

Kanada

Alla gruvor som utgör en del av Canada Mark-programmet arbetar under den stränga kanadensiska miljölagstiftningen. Många gruvor går dock längre än vad denna strikta lagstiftning kräver. De mest berömda kanadensiska diamantgruvorna är Diavik och Ekati. Diavikgruvan är känd för sina extremt rena diamanter med bra lyster och skärpa.

Bild från Rio Tinto som visar Diavik gruvan, Kanada

Kanada

Alla gruvor som utgör en del av Canada Mark-programmet arbetar under den stränga kanadensiska miljölagstiftningen. Många gruvor går dock längre än vad denna strikta lagstiftning kräver. De mest berömda kanadensiska diamantgruvorna är Diavik och Ekati. Diavikgruvan är känd för sina extremt rena diamanter med bra lyster och skärpa.

Ryssland

Ryssland har ett antal diamantgruvor som ägs av Alrosa. Alrosas främsta gruv- och processanläggningar ligger i två ryska regioner: Delrepubliken Sacha (Jakutien) och Archangelsk-regionen. Företaget har både brytning över jord samt och underjordisk brytning i Jakutien.

Ryssland

Ryssland har ett antal diamantgruvor som ägs av Alrosa. Alrosas främsta gruv- och processanläggningar ligger i två ryska regioner: Delrepubliken Sacha (Jakutien) och Archangelsk-regionen. Företaget har både brytning över jord samt och underjordisk brytning i Jakutien.

Bild från Alrosa som visar Botuobinskaya gruvan, Ryssland

Australien

Argyle-gruvan i nordvästra Australien är känd för att ha producerat de vackraste och mest sällsynta färgade diamanterna i världen. Gruvan framställde 95 % av världens röda, rosa och blå diamanter. Gruvan stängdes ner år 2020. Gruvans ägare, Rio Tinto verkar i nära samarbete med regeringen, nationella grupper och lokala samhällen för att nedläggningen av gruvan ger samhällen bestående fördelar.

Bild från Rio Tinto som visar Argyle, Australien

Australien

Argyle-gruvan i nordvästra Australien är känd för att ha producerat de vackraste och mest sällsynta färgade diamanterna i världen. Gruvan framställde 95 % av världens röda, rosa och blå diamanter. Gruvan stängdes ner år 2020. Gruvans ägare, Rio Tinto verkar i nära samarbete med regeringen, nationella grupper och lokala samhällen för att nedläggningen av gruvan ger samhällen bestående fördelar.

Botswana

Botswana är ett viktigt ursprungsland för diamanter. Landet har världens största diamantfyndigheter bakom sig. Två stora gruvor – Karowe och Jwaneng – introducerar kontinuerligt stora, värdefulla diamanter på marknaden. När diamantbrytningen inleddes i Botswana bidrog detta till att andra verksamheter fick en kick-start, speciellt byggnadsbranschen, ekonomiska tjänster och transportsektorn. Ekonomisk tillväxt har ökat avkastningen vilket möjliggör fler utvecklingsinvesteringar.

Botswana

Botswana är ett viktigt ursprungsland för diamanter. Landet har världens största diamantfyndigheter bakom sig. Två stora gruvor – Karowe och Jwaneng – introducerar kontinuerligt stora, värdefulla diamanter på marknaden. När diamantbrytningen inleddes i Botswana bidrog detta till att andra verksamheter fick en kick-start, speciellt byggnadsbranschen, ekonomiska tjänster och transportsektorn. Ekonomisk tillväxt har ökat avkastningen vilket möjliggör fler utvecklingsinvesteringar.

Bild från Lucara som visar Lucara gruvan Botswana

Sydafrika

Sydafrika är ett välkänt ursprungsland för diamanter där DeBeers äger merparten av alla gruvor. Idag finns sex aktiva gruvor i landet. Den mest kända gruvan är Cullinan på grund av upptäckten av Cullinan-diamanten 1905. Detta var vid den tiden den största rådiamant av ädelstenskvalitet som någonsin hittats, och den hade en vikt på 3 106,75 carat (621,35 g).

Bild från De Beers som visar The Big Hole, Syfarika

Sydafrika

Sydafrika är ett välkänt ursprungsland för diamanter där DeBeers äger merparten av alla gruvor. Idag finns sex aktiva gruvor i landet. Den mest kända gruvan är Cullinan på grund av upptäckten av Cullinan-diamanten 1905. Detta var vid den tiden den största rådiamant av ädelstenskvalitet som någonsin hittats, och den hade en vikt på 3 106,75 carat (621,35 g).