Allmänna Villkor

Om A.P. Shaps Limited Company

Företaget är baserat i Stockholm. Företagets postadress är Postbox 699, 11411 Stockholm. Vår fysiska adress ligger på Strandvägen 11, 11456 Stockholm. Om du vill kontakta oss, skicka gärna ett e-postmeddelande till info@apshaps.se med din förfrågan och kontaktinformation så svarar vi inom kort.

1. Allmänt

A.P. Shaps Limited Company (559061-3427), hädanefter kallat “A.P. Shaps” ingår endast avtal med privatpersoner som är myndiga (minimiålder 18 år). Målsmans samtycke krävs för personer under 18 år. Ett avtal sluts när kunden har bekräftat sin order, antingen muntligt eller via text.

All personlig information som samlas in vid en order skyddas från extern tillgång. A.P. Shaps AB, Postbox 699, 114 11 Stockholm är personuppgiftsansvarig för all personlig information som vi registrerar. Vi följer PUL (Personuppgiftslagen), vilket innebär att du som kund har rätt att en gång per kalenderår begära ut all personlig information vi registrerat om dig. Om den personliga informationen vi har lagrat om dig är felaktig, ofullständig eller irrelevant har du rätt att begära att vi korrigerar eller raderar sådan information. En begäran om att få ut personlig information som vi har registrerat om dig, eller en begäran om uppdatering eller radering av information måste skickas till oss med post och signeras av dig.

A.P. Shaps förbehåller sig rätten att annullera köp om bedrägeri, annat brott, personlig konkurs, annat obestånd eller liknande omständigheter misstänks.

A.P. Shaps förbehåller sig rätten att inte ingå ett köpeavtal med kunden.

2.     Priser

Alla våra priser anges i SEK och inkluderar moms, som för närvarande är 25 %.

Vi förbehåller oss rätten att justera våra priser med omedelbar verkan, och utan tidigare information. Det nuvarande priset på ditt köp är det pris som angavs på hemsidan när beställningen lades.

Vi förbehåller oss rätten att göra korrigeringar i händelse av fel, som priser eller typografiska fel. Denna policy gäller även efter köp och/eller genomförd betalning. Om detta skulle inträffa kommer kunden omedelbart att informeras via e-post eller telefon, i enlighet med kundens uppgifter vid köptillfället. Om kunden inte godkänner korrigeringen kommer både beställningen och köpet att hävas, och pengarna återbetalas inom ett par dagar. Ingen kompensation eller kompensation av något slag annat än återbetalning betalas ut av A.P. Shaps.

3.     Sortiment

A.P. Shaps förbehåller sig rätten att korrigera eventuella fel som kan finnas på webbsidan. Vi förbehåller oss även rätten att en vara inte längre finns tillgänglig eller har utgått, eller att storleken på produkten inte längre finns i lager eller har utgått.

Vi förbehåller oss rätten att bilder och filmer på stenar och smycken kan avvika något från den riktiga produkten.  Alla vikter och mått är ungefärliga och kan avvika något från den faktiska varan.

4.     Servicerättigheter

Smycken och stenar kräver noggrann vård för att fortsatt se nya och oskadda ut. Därför erbjuder vi kostnadsfri rengöring, polering och check av klor av våra smycken. Denna service kan ske antingen genom fysisk inlämning i butik, eller via en FedEx pick-up/drop-off som arrangeras av A.P. Shaps. A.P. Shaps står för eventuella leveranskostnader. Rengöringstjänsten gäller en gång om året under ursprungsköparens livstid. Enklare rengöring, såsom ultraljudsbad kan göras kostnadsfritt i A.P. Shaps butik på Strandvägen 11 i ett obegränsat antal. Denna tjänst gäller endast för varor som är köpta direkt från A.P. Shaps och vid uppvisande av kvitto. Vid tillverkningsfel ansvarar A.P. Shaps för reparation och alla kostnader i enlighet med den svenska konsumentköplagen.

Kostnadsfri rengöring gäller inte om ringen har fått storleken ändrad, servats, modifierats eller fått en sten utbytt av någon annan än A.P. Shaps.

Denna rengöringstjänst täcker inte förlust av sten eller stöld.

5.     Certifikat

Diamantcertifikat medföljer alla våra diamanter på 0.30 carat eller större.  Certifikaten utfärdas av GIA (Gemological Institute of America). Kunden får även ett smyckes-certifikat utfärdat av A.P. Shaps, som verifierar att det är A.P. Shaps som tillverkat smycket, namn på modell, storlek, metall och eventuell diamantinformation.

 

6.     Ångerrätt

Som köpare har du rätt att ångra din order (byta eller returnera) inom 60 dagar efter leverans. Denna policy gäller alla köp som gjorts i A.P. Shaps butik på Strandvägen 11 i Stockholm.  Du måste informera oss via e-post om du ångrar dig. Meddelandet ska skickas till info@apshaps.se. Meddelandet ska innehålla ditt namn, adress, e-postadress och information om de varor du önskar returnera.

Ett fåtal produkter inom ’High Jewelry’ samt egendesignade smycken av ett värde över 500.000 SEK har inte ångerrätt och kunden kan därav inte byta eller returnera produkten. Din säljare kommer meddela dig innan avtal sluts, vad som gäller för just din produkt.

Om varan har skickats hem till dig, så ansvarar A.P. Shaps för fraktkostnader vid retur och byte av vara. Returen måste göras med FedEx, och A.P. Shaps måste boka upphämtning av varan/orna från samma adress till vilken den/de har skickats.

Vid retur eller byte av varor måste kunden meddela info@apshaps.se inom 60 dagar från det att varan mottogs. Denna meddelandeprocess är nödvändig för att retur ska kunna godkännas, pengar återbetalas eller att den ursprungliga varan kan bytas ut mot en ny. 

Returen måste göras i ursprungsförpackningen och i ursprungligt skick med alla tillbehör, och lämnas antingen in i butik eller skickas spårbart och helt försäkrat med FedEx. Om varan har förändrats, servats eller fått en sten utbytt med en annan sten än den från A.P. Shaps kommer varan inte att anses vara i ursprungligt skick, och ångerrätten därmed inte accepteras som giltig.

Återbetalning sker inom 14 dagar efter mottagande av varorna och efter att A.P. Shaps har godkänt returen. Innan varor returneras eller byts ut mot andra varor kontrolleras de för att upptäcka eventuella skador, bruk eller påverkan. Alla diamanter genomgår en noggrann undersökning i vårt laboratorium för att säkerställa att samma diamanter har returnerats, och att ingen skada föreligger. Om någon av dessa omständigheter föreligger kommer vi inte att acceptera returen, och pengarna återbetalas inte. A.P. Shaps skickar då tillbaka varan till kunden.

Vid byte till annan produkt, eller en produkt med annan storlek som är dyrare står köparen för eventuell mellanskillnad.

7.   Reklamation

Om du reklamerar en vara på grund av skada eller tillverkningsfel kräver A.P. Shaps att produkten returneras för manuell bedömning. A.P. Shaps ska meddelas omedelbart om du misstänker att produkten har skadats eller är felaktig på något sätt, och du vill göra en formell reklamation. För att göra en reklamation ska du skicka ett meddelande via E-post: info@apshaps.se. Reklamationen måste göras inom en rimlig tid efter att felet upptäckts. Enligt konsumentköplagen har du alltid rätt att under en treårsperiod reklamera varor inköpta från A.P. Shaps. Vår reklamationsrätt följer konsumentköplagen.

Om varan har ändrats, servats eller fått en sten utbytt av någon annan än A.P. Shaps anses varan inte vara i ursprungligt skick och ångerrätten gäller därmed inte. Om skadan bedöms ha orsakats av kunden förbehåller vi oss rätten att neka kompensation.

Du måste alltid meddela A.P. Shaps på info@apshaps.se eller per telefon, 08-410 095 02, så snart du beslutar dig för att reklamera. Om reklamationen godkänns får kunden instruktioner om hur produkten ska returneras. Vid godkänd reklamation försöker vi först att åtgärda felet om det är möjligt. Om vi inte kan reparera felet, ersätter vi produkten med en ny av samma kvalitet, eller om kunden så önskar återbetalas kostnaden.  Godkända reklamationer återbetalas inom 14 arbetsdagar från det datum då A.P. Shaps har godkänt reklamationen.

8.   Egendesignade produkter

Ångerrätten gäller även för varor som är egendesignade enligt kundens önskemål. Vid reklamation av egendesignad produkt försöker vi först att åtgärda felet. Om felet inte kan åtgärdas ersätts produkten med en ny, eller om kunden så önskar återbetalas kostnaden. Byte och retur är giltigt i 60 dagar fr.o.m. att kunden mottagit varan. A.P. Shaps ska meddelas så snart som möjligt om kunden önskar byta eller returnera produkten.

A.P. Shaps förbehåller sig rätten att neka en kunds beställning av egendesignad produkt. Denna rätt gäller tills produkten har levererats till kunden. Eventuella betalningar återbetalas inom 14 dagar efter att A.P. Shaps har meddelat kunden att den egendesignade produkten inte kommer att tillverkas eller levereras.

9.   Graverade smycken

Gravyr är kostnadsfri för förlovnings- och vigselringar samt på de smycken där gravyr är möjligt. 

10.   Storleksändring

Storleksändring av ringar och andra smycken ingår i priset och är giltigt under hela ursprungsköparens livstid.

Det är inte alltid möjligt att storleksändra alliansringar eftersom bandet som håller diamanterna inte lämpar sig för denna typ av påfrestning. Vid dessa fall, erbjuder vi att byta ut ringen mot en likgiltig i korrekt storlek.

11.   Ansvarsbegränsning

Händelser som krig, naturkatastrofer, strejk på arbetsmarknaden, statliga beslut, bristfällig leverans från underleverantör, dyrbara omständigheter och motsvarande händelser utanför vår kontroll som inte kunnat förutses, ska hänföras till force majeure. Detta innebär att A.P. Shaps befrias från sina skyldigheter att fullfölja ingångna avtal.

12.   Ändringar av allmänna villkor

Vi förbehåller oss rätten att närsomhelst ändra i de allmänna villkoren. Ändringar av villkoren meddelas online på vår webbsida. Ändrade villkor anses ha accepterats av kunden när beställningen har behandlats, eller ett besök har gjorts på A.P. Shaps webbplats.

13.   Val av lag och tvister

Svensk lagstiftning gäller.

Om en tvist inte kan lösas mellan vår kundtjänst och kunden kan du kontakta Allmänna reklamationsnämnden (se arn.se). För EU-invånare utanför Sverige gäller följande: kunden kan kontakta Europeiska kommissionens online-tvistförmedlingsplattform (se http://ec.europa.eu/consumers/odr).

Om tvist uppstår följer vi beslut från ARN eller relevant tvistlösningsorgan.

Om en tvist inte löses med hjälp av ovan nämnda tvistlösningsorgan kan den lösas genom domstolsförhandlingar i Sverige.

14.   Information om cookies

Av integritetsskäl föreskrivs i lagen om elektronisk kommunikation att besökare på en webbplats måste informeras om att cookies används. Informationen i cookies kan användas för att följa användarens surfningsaktivitet. En cookie är en liten textfil som webbsidan du besöker vill att du sparar på din dator för att ge tillgång till vissa funktioner. Du kan ställa in din browser så att den automatiskt nekar alla cookies. Mer information finns på svenska post- och telestyrelsens webbsida.

15.   Personlig information

Genom att handla från A.P. Shaps accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av din information. Vi skyddar din integritet och kommer aldrig att samla in mer information än vad som krävs för att behandla din beställning. Vi säljer eller delar aldrig din personliga information med tredje part utan laglig grund.

A.P. Shaps ansvarar för behandling av den personliga information som du som kund har gett oss. Vi behandlar din information för att kunna hantera din beställning när du har begärt nyhetsbrev eller erbjudanden. Detta görs för att anpassa marknadsföring efter dina individuella behov.

Nedan finns en sammanfattning av hur vi lagrar och behandlar din information enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).

15.1 Vad är personlig information?
Personlig information är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en fysisk person.

15.2 Vilken information lagrar vi?
För att behandla din beställning och svara på frågor om din order (kundtjänst) lagrar vi ditt för- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, IP-adress och köphistorik.

15.3 Juridiska skäl
I samband med ett köp behandlas din information för att fullgöra avtalet med dig. Erbjudanden och liknande kampanjer görs endast efter ditt medgivande.

15.4  Vilken data delas, och i vilket syfte?
15.4.1 Betalningsleverantör

När ett köp görs delas data med vår betalningsleverantör. Lagrad data inkluderar kundens för- och efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer. Om du väljer att betala med faktura sparas även köparens personnummer av betalningsleverantören. Informationen lagras för att slutföra köpet och skydda parterna från bedrägeri. 

15.4.2 Transportföretag
För att kunna leverera din beställning och fullgöra vårt avtal måste vi dela viss information med ett transportföretag för att kunna skicka din beställning. Den information som delas med fraktföretaget inkluderar köparens för- och efternamn och adressuppgifter för leverans. Köparens e-postadress och/eller mobilnummer kan också delas med fraktföretaget för att de ska kunna skicka notifikationer.
Vi använder FedEx Express för leveranser.

15.5 Åtkomsträttigheter
Du har rätt att få utdrag med alla uppgifter som vi har registrerat. Utdrag skickas elektroniskt i ett läsbart format.

15.6 Rätt till rättelser
Du har rätt att begära uppdatering av felaktig information eller att komplettera otillräcklig information.

15.7 Rätt att radera all information
Du kan när som helst begära ett din personliga information ska raderas. Det finns några undantag från rätten att radera din personliga information. I vissa fall kan det vara nödvändigt att behålla viss information så att vi kan fullgöra våra lagstadgade skyldigheter (till exempel inom ramen för bokföringslagen).

15.8 Dataskyddsansvarig
A.P. Shaps ansvarar för att lagra och behandla personuppgifter för sin onlinebutik, och se till att regler/lagar gällande dataskydd följs.

15.9 Hur vi skyddar din information
Vi använder branschstandarder som SSL/TLS och enväga hashalgoritmer för att lagra, bearbeta och kommunicera känslig information som personlig information och lösenord på ett säkert sätt.
Vi använder WooCommerce som vår plattform för e-handel, och svenska servrar som drivs av Oderland.se.